Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får du möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Föräldragrupp när ni har fått ert första barn
Föräldragrupperna träffas vid fem tillfällen, cirka 1 timme per gång på BVC. Du blir inbjuden via din BVC-sjuksköterska.

Vi brukar prata om första tiden, små barns mat, infektioner, barnsäkerhet, sömn, det är ni föräldrar som tillsammans med oss bestämmer innehållet i föräldragruppen.

Föräldragrupp för flerbarnsföräldrar
Vi har en öppen grupp för flerbarnsföräldrar. Gruppen träffas i grupprummet på Barnängens BVC första onsdagen varje månad klockan 10-11.

Kom när det passar dig, ingen anmälan behövs.

Sommaruppehåll från midsommar. Vi startar upp igen första onsdagen i september.

Vi samarbetar regelbundet med: