Skriv ut den här sidan

Kontroller på BVC

Barnhälsovårdens mål är att tillsammans med föräldrarna främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Här är vi som du kommer att träffa på barnavårdscentralen: 

BVC-sjuksköterska

Du kommer att ha regelbunden kontakt med din BVC-sjuksköterska. Hon följer ditt barns utveckling, vaccinerar och ger dig hjälp i frågor som rör barnets hälsa och i att vara förälder.

Läkare

En läkare hälsoundersöker ditt barn vid olika åldrar.

Andra föräldrar

Genom att delta i föräldragrupp får du möjlighet att lära känna andra föräldrar och utbyta erfarenheter samt öka dina kunskaper om barns utveckling och behov.

Vi på BVC samarbetar förutom med Boo vårdcentral husläkarmottagning även med Nacka barnmorskemottagning, barnpsykolog, logoped, barnläkarmottagningen, social service, folktandvården, ortoptist och förskolan.