Skriv ut den här sidan

Tidsschema kontroller

Här ser du ett lämpligt tidsschema för de olika hälsokontroller, utvecklingsbedömningar och vaccinationer som görs på barnavårdcentralen under ditt barns förskoleår.

0-2 veckor

Inskrivning av BVC-sjuksköterska + start av D-vitamin vid 1 veckas ålder.

4-6 veckor

Utvecklingsbedömning, läkare.

6-8 veckor

Hälsokontroll och utvecklingsbedömning av BVC-sjuksköterska. Rotavirusvaccin.

3 månader

Vaccination 1: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, Rotavirus, BVC-sjuksköterska.

5 månader

Vaccination 2: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, Rotavirus, BVC-sjuksköterska.

6 månader

Hälsokontroll och utvecklingsbedömning av läkare och BVC-sjuksköterska.

7½-8 månader

Utvecklingsbedömning, BVC-sjuksköterska.

10 månader

Hälsokontroll och utvecklingsbedömning av läkare och BVC-sjuksköterska.

12 månader

Vaccination 3: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, BVC-sjuksköterska.

18 månader*

Utvecklingsbedömning och vaccination Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR) av BVC-sjuksköterska.

3 år

Utvecklingsbedömning av BVC-sjuksköterska.

4 år*

Utvecklingsbedömning med syn- och hörselkontroll av BVC-sjuksköterska.

5 år

Vaccination 4: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio och synkontroll av BVC-sjuksköterska.

* = De här kontrollerna kan bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster.