Danderyds BVC Mörby

Välkomna till Danderyds barnavårdscentralen i Mörby.

Vårt mål på Danderyds BVC Mörby är att alla barns utveckling och hälsa ska bli så bra som möjligt. Vi anser att hela familjens mående är viktig och en del av detta är att du känner dig trygg i ditt föräldraskap. Vi som arbetar här är alla barnsjuksköterskor.

Vi erbjuder:

  • Besök enligt barnhälsovårdens basprogram och efter behov.
  • Drop-in mottagning.
  • Föräldragrupp till alla föräldrar där vi diskuterar olika teman som berör barn och föräldraskap.

Danderyds BVC ingår som en del av Mörby akademiska vårdcentral. Här erbjuds kontakt med husläkare, kurator, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och barn och ungdomsmedicinsk läkarmottagning.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Hitta hit

Du hittar oss på Golfvägen 8, plan 5 i Mörby centrum.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.