Danderyds BVC Mörby

Välkomna till Danderyds barnavårdscentralen i Mörby.

Begränsningar för medföljande

Vi är tacksamma om bara en förälder/vårdnadshavare och inga syskon följer med vid besöket ett tag till. Undantag kan naturligtvis göras vid behov.

Stängd drop-in

Vår drop-in är stängd tills vidare.

Drop in is closed

Our drop in is closed until further notice.

Vårt mål på Danderyds BVC Mörby är att alla barns utveckling och hälsa ska bli så bra som möjligt. Vi anser att hela familjens mående är viktig och en del av detta är att du känner dig trygg i ditt föräldraskap. Vi som arbetar här är alla barnsjuksköterskor.

Vi erbjuder:

  • Besök enligt barnhälsovårdens basprogram och efter behov.
  • Drop-in mottagning.
  • Föräldragrupp till alla föräldrar där vi diskuterar olika teman som berör barn och föräldraskap.

Danderyds BVC ingår som en del av Mörby akademiska vårdcentral. Här erbjuds kontakt med husläkare, kurator, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och barn och ungdomsmedicinsk läkarmottagning.

Ny i Danderyd/Mörby

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss på något av våra telefonnummer för att boka in ett hembesök.

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Hitta hit

Du hittar oss på plan 5 i Mörby centrum. Golfvägen 8, 182 31 Danderyd.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.