Rosenborg

Barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsovård och vaccinationer till förskolebarn 0-6 år. 

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart.

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller hos sjuksköterska och läkare för att följa hur barnet växer och utvecklas.
  • Ett första hembesök till nyfödda.
  • Vaccinationer enl. barnhälsovårdens program.
  • Råd och stöd i föräldrarskapet.
  • Hälsosamtal kring tex sömn och kost eller annat.

Kontakta oss

Telefontid
Måndag-fredag 11.30-12
Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvaren.

  • Sofie: 08-123 394 65
  • Jaana: 08-123 394 66
  • Christina: 08-123 394 67
  • Karin: 08-123 394 68

Öppettider

Måndag-fredag 8-17
Ibland är vi tyvärr inte på plats, utan kan vara på hembesök.

Drop-in

Torsdag 13-14
Övriga tider är tidsbokade.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.