Välkommen till Tranebergs barnavårdscentral!

Tillsammans med er föräldrar arbetar vi med förebyggande hälsovård utifrån ert barns behov. Vi finns till hands för frågor kring ditt barns utveckling och hälsa.

Vi byter namn till Alviks barnavårdscentral

Den första mars byter Tranebergs barnavårdscentral namn till Alviks barnavårdscentral. Det är bara namnet som förändras - verksamheten förblir densamma. Vi fortsätter erbjuda er samma trygga och professionella barnhälsovård.

Även Tranebergs vårdcentral och Logopedmottagningen Traneberg som vi har ett nära samarbete med byter namn till Alviks vårdcentral och Logopedmottagningen Alvik.

Vi följer ditt barns utveckling från födelse till skolstart och ger er stöd och vägledning i föräldraskapet. Regelbundna hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar utifrån barnets behov ger både er och barnet trygghet. Vi erbjuder vaccinationer enligt barnhälsovårdens program och har ett nära samarbete med övrig specialistvård.

Ni är också välkomna att delta i föräldragrupper eller utbildningar där ni träffar andra föräldrar och får ta del av kunskap kring barns utveckling och föräldraskap. Alla besök är kostnadsfria.

Vi finns nära er

Vi som arbetar på barnavårdscentralen är specialistsjuksköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och deras utveckling. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Du kan kontakta oss och boka tid via e-tjänster på 1177 vårdguiden. Du kan även ringa och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare. Vi ringer upp samma dag. Uppge ditt namn, personnummer och vem du söker.

Hitta hit

Vi finns på Tranebergsplan 1 i Alvik.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.