Välkommen till barnavårdcentralen Surbrunn

Vi arbetar med barnhälsovård för barn 0-6 år. Vår målsättning är att tillsammans med föräldrar främja barns hälsa, trygghet och utveckling. 

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi erbjuder hembesök, föräldragrupper, hälsosamtal med råd och stöd kring sömn, kost, barnets utveckling och föräldraskap.

Vi utför hälsoundersökningar av läkare och sjuksköterska samt vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet.

Via oss har du möjlighet att komma i kontakt med läkare, barnläkare, logoped och psykolog. Vi samarbetar också med dietist, tandhygienist, sjukgymnast och ortoptist.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.