Välkommen till barnavårdcentralen Surbrunn

Vi arbetar med barnhälsovård för barn 0-6 år. Vår målsättning är att tillsammans med föräldrar främja barns hälsa, trygghet och utveckling. 

Begränsningar för medföljande

Vi är tacksamma om bara en förälder/vårdnadshavare och inga syskon följer med vid besöket ett tag till. Undantag kan naturligtvis göras vid behov.

Vi erbjuder hembesök, föräldragrupper, hälsosamtal med råd och stöd kring sömn, kost, barnets utveckling och föräldraskap.

Vi utför hälsoundersökningar av läkare och sjuksköterska samt vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet.

Via oss har du möjlighet att komma i kontakt med läkare, barnläkare, logoped och psykolog. Vi samarbetar också med dietist, tandhygienist, sjukgymnast och ortoptist.

Hitta hit

Surbrunnsgatan 66, 113 27 Stockholm.  Vid Odenplan.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.