Skriv ut den här sidan

Om ditt barn är sjukt

Tänk på att inte komma till BVC om du själv eller ditt barn är sjukt, på grund av smittorisken. 

Till BVC kommer även de allra minsta barnen som är extra känsliga för infektioner.

Om ditt barn är sjukt ska du i första hand kontakta den vårdcentral ni tillhör eller kontakta 1177 Vårdguiden.

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!