Älvsjö

Välkommen till Älvsjö barnavårdscentral!

Vi arbetar enligt barnhälsovårdens riktlinjer. Vårt mål är, tillsammans med föräldrar, främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi erbjuder stöd, råd och erfaren kunskap vid

  • hembesök
  • besök enligt barnhälsovårdsprogram och dina behov
  • föräldragrupper, även för dig som är omföderska, på dagtid

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa våra sjuksköterskor på deras direktnummer. 

Hitta hit

Vi finns på Solberga Hagväg 5, 2 tr. Mitt i Älvsjö centrum, nära buss och pendeltåg.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.