Bollmora

Välkommen till Bollmora barnavårdscentral. Vi kan barn och förstår föräldrar!

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare.
Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Hitta hit

Vi finns på Bollmoravägen 14.

Vi befinner oss på bottenvåningen i samma hus som vårdcentralen, med egen ingång på baksidan intill gångvägen mot ishallen.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.