Boo

Välkommen till Barnavårdcentralen i Saltsjö-Boo. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som berör ditt barn.

För anmälan av nyfödda och nyinflyttade ring vår Storktelefon på telefonnummer 08-123 382 01. Finns det syskon som redan är inskrivna på hos oss så är du välkommen att ta kontakt med den BVC-sjuksköterska som du har kontakt med sedan tidigare. 

Nyinflyttade familjer med barn 0-6 år är välkomna till oss. Överflyttning från tidigare barnavårdcentral sker inte automatiskt utan måste göras genom aktivt val, vilket kan göras genom att fylla i vårdvalsblankett BVC. 

Kontakt med BVC-sjuksköterskor

Telefontid

Vardagar 10-10.30
Övrig tid går det bra att ringa och lämna meddelande på telefonsvarare.

Telefonnummer

Carolina Sjöbeck
08-747 57 74
Måndag-tisdag och torsdag-fredag

Charlotte Blank
08-747 57 71
Måndag-fredag

Emma Björk
08-747 57 73
Måndag-tisdag och torsdag-fredag

Erika Wiener
08-123 382 20
Måndag-torsdag

Marléne Metelius
08-747 57 72
Måndag-fredag

Therese Hultberg
08-747 57 76
Måndag-torsdag

Allmänna råd

På 1177 Vårdguiden kan du få allmänna råd om sjukdomar och hälsa och läsa mer om ditt barns utveckling.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.