Fisksätra

Välkomna till Fisksätra BVC!

På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart.

Under barnets första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas.

Vi erbjuder:

  • Ett första hembesök för nyfödda.
  • Förebyggande hälsovård för ditt barn.
  • Stöd och rådgivning för nyblivna föräldrar.
  • Telefonrådgivning.
  • Barnhälsovårdens basprogram.
  • Föräldragrupper med spädbarnsmassage.

Vi samarbetar med logoped, barnläkare, ortoptist, barnpsykolog, öppen förskola, områdets förskolor/skolor, folktandvård och socialtjänst.

Alla besök är kostnadsfria.

Kontakta oss

AnnaStiina Hovi

Carina Linder-Aronson

Isabella Baarman

Sophia Choudhury

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.