Skriv ut den här sidan

Flemingsberg

Välkomna till Flemingsbergs BVC!

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Om ditt barn är sjuk

Om ditt barn är sjukt får du gärna ringa till oss för att få råd men det sjuka barnet får inte besöka barnavårdcentralen. Vänd dig istället till din vårdcentral eller sjukhus.

Hitta hit

Vi finns på Röntgenvägen 3, plan 7, samma lokal som vårdcentralen. 

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.