Skriv ut den här sidan

Hässelby

Du och dina barn är välkomna till oss på barnavårdscentralen i Hässelby!

På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart.

Under barnets första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas.

Vi erbjuder:

  • Sex hembesök tillsammans med föräldrarådgivare till de som får sitt första barn.
  • Ett hembesök för omföderskor.
  • Förebyggande hälsovård för ditt barn.
  • Stöd och rådgivning för nyblivna föräldrar.
  • Telefonrådgivning.
  • Barnhälsovårdens basprogram.
  • Förutom inbokade besök drop-in-mottagning onsdagar 13-14.
  • Föräldragrupper i samarbete med Hässelby gårds familjecentral.

Vi samarbetar med logoped, barnläkare, ortoptist, barnpsykolog, öppen förskola, områdets förskolor/skolor, folktandvård och socialtjänst.

Alla besök är kostnadsfria.

Hitta hit

Hässelby Torg 20, plan 2. Du hittar oss i samma byggnad som vårdcentralen, men vår ingång ligger mitt emot laboratoriet.

Välkommen!

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.