Huddinge

Välkommen till Huddinge barnavårdscentral!

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas.

Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram. Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vi arbetar enligt Barnhälsovårdens riktlinjer. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi ger bland annat stöd och råd i frågor som rör:

  • föräldraskap
  • amning
  • mat
  • sömn
  • vaccinationer
  • barnets hälsa och utveckling

Välkomna!

Hitta hit

Vi finns i fina lokaler på Patron Pehrs väg 4, plan 4. Nära buss, pendeltåg och Huddinge centrum.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.