Sollentuna

Välkomna till Sollentuna barnavårdscentral. Vår vision är ”Trygga välmående barn - Trygga föräldrar”

Inställd drop-in

Vi stänger vår drop-in-mottagning tills vidare.

Begränsningar för medföljande
Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med, inga syskon. Restriktionerna gäller till vidare.

Drop in is closed

Our drop in is closed until further notice.

Inställda föräldragrupper

Våra föräldragrupper är inställda tills vidare.

Sollentuna barnavårdscentral erbjuder hälsosamtal för dig och ditt barn under barnets förskoleperiod (0-6 år). Du kan höra av dig med alla de frågor som kan uppstå om till exempel amning, sömn, kost, barnets utveckling och också med relations- och föräldrafrågor.

Vi erbjuder också utvecklingsbesök, hälsoundersökningar av läkare och sjuksköterska samt vaccinationer till barnen enligt barnhälsovårdens program. Vi förmedlar naturligtvis också kontakt med barnläkare vid behov. 

Del i familjecentral

Vi är en del i en familjecentral vilket innebär att det i våra gemensamma lokaler också finns kuratorer och en öppen förskola. Vi samarbetar med Hera barnmorskemottagning.

Drop-in

Måndag 10-11

Till drop-in-mottagningen kan du komma utan tidsbokning för korta besök. På vår gästtoalett finns en våg för dig som endast vill väga ditt barn.

Föräldragrupper

Föräldragrupper startas regelbundet där du/ni som föräldrar har möjlighet att skapa nätverk med andra föräldrar i Sollentuna och diskutera gemensamma frågeställningar som rör barnen och föräldraskapet.

Anmälan till dessa grupper gör man via anmälningslappar på vår anslagstavla vid ingången. Där finns även möjlighet att anmäla sig till babymassage på Öppna förskolan samt tandsköterskeinformation.

Ny i Sollentuna

Har du nyligen fått barn eller har adopterat? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Vid hembesöket väger och undersöker barnsjuksköterskan ditt barn, ger amningsrådgivning samt informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.

Hitta hit

Vi finns centralt nära Sollentuna Centrum, på Mässvägen 7 B, 191 61 Sollentuna. 

Det finns parkeringsplatser vid polishuset på Tingsvägen och vid Coop. Det är 2 timmars gratis parkering i Sollentuna Centrum.