Tullinge barnavårdscentral

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Du som är förälder kan kontakta oss, boka besökstider samt telefontider via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

De besök som ni själva kan boka via webben är: 18-månadersbesöket, 3-årsbesöket, 4-årsbesöket, 5-årsbesöket samt tillväxtkontroll och vaccination. 

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa våra sjuksköterskor på deras direktnummer. 

Hitta hit

Vi finns på Kvällsvägen 1 i Tullinge.

Ni hittar oss i samma byggnad som vårdcentralen men vår ingång ligger i hörnet på den stora tegelbyggnaden riktad mot pendeltågstationen.

Vi delar vår entré med bland annat folktandvården och mödravården.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.