Skriv ut den här sidan

Högdalen/Vantör

Välkommen till barnavårdscentralen i Högdalen/Vantör. 

Vi arbetar för att ditt barns hälsa och utveckling skall bli så bra som möjligt. Vi arbetar även för att stärka dig i ditt föräldraskap. Detta gör vi genom våra kunskaper och erfarenheter om barn, familj och samhälle. 

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare.
Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

 • ge stöd och råd i föräldraskapet
 • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
 • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
 • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Vi samarbetar med:

 • Barnpsykolog
 • Logoped
 • Ortoptist
 • Tandsjuksköterska
 • Tolk
 • Barnläkare
 • Vantörs Barnmorskemottagningen,
 • Socialtjänsten
 • Psykiatrin

Hitta hit

Vi finns på Högdalsplan 11 i Högdalens centrum. Nära bussar och T-banan, Högdalen (grön linje 19).

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!