Skriv ut den här sidan

Barnhälsovårdens basprogram

Inom en månad: Hembesök av BVC-sjuksköterska

4 veckor: Utvecklingsbedömning av sjuksköterska och läkare

6 veckor: Bedömning för att upptäcka eventuell depression hos förälder (EPDS) och vikt

2 månader: Vikt, längd, vaccination och utvecklingsbedömning av sjuksköterska

3 månader: Vikt, längd och vaccination

5 månader: Vikt, längd och vaccination

6 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av sjuksköterska och läkare

8 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och samtal om olycksfallsrisker

10 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av sjuksköterska och läkare

12 månader: Vikt, längd och vaccination

18 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och vaccination

3 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och bedömning av barnets tal

4 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, syn- och hörselkontroll och bedömning av barnets tal

5-5½ år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning av sjuksköterska, synkontroll, vaccin och sammanfattande samtal om BVC- tiden